گزارشگر

تیزر فرهنگی گزارشگر به نویسندگی و کارگردانی سید محمدرضا خردمندان است و تهیه کنندگی آن بر عهده ی محمدرضا شفاه بوده است. این تیزر فرهنگی که در باشگاه فیلم سوره تولید شده است داستان یک کودک کار است که در چهارراه گل می فروشد و در مواقعی که چراغ راهنما قرمز میشود به زمین فوتبالی […]