یادداشت برنده سیمرغ بلورین جشنواره فجر درباره باشگاه فیلم سوره

باشگاه امید، باشگاه انگیزه

در آغاز ششمین سال تاسیس و فعالیت باشگاه فیلم سوره، امید میرزایی که در جشنواره فجر سال 98 برنده سیمرغ بلورین بهترین آنونس جشنواره شده بود، در یادداشتی از مسیری گفته که از باشگاه فیلم سوره آغاز شده و به سیمرغ جشنواره فجر منتهی شده. این یادداشت را بخوانید.