انگشتر

نویسنده و کارگردان: محمدحسین عباسی
تهیه کننده: حامد یامین پور