جای خالی

تهیه‌کننده: محمدجواد موحد
کارگردان: علی ملاقلی‌پور
نویسنده: حسین حقیقی