جمعه

کارگردان: محمد پایدار
تهیه کننده: محمد گودرزی
نویسنده: محمد پایدار