جوهره دوره توانمند سازی فیلمنامه نویسی
پیش ثبت نام دوره تخصصی جوهره
شرایط:

داشتن حداقل یک طرح فیلمنامه

متقاضیان در صورت پذیرش در مصاحبه، به پروژه های فیلمسازی معرفی می شوند.

دوره کارآموزی مشاغل (2)

اولین دوره کارآموزی مشاغل سینمایی باشگاه فیلم سوره

نام و نام خانوادگی(Required)
لطفا فارسی وارد نمایید
DD slash MM slash YYYY