کاتینو1 در ایستگاه پایانی


شنبه 15 آبان 1400 ساعت 12:42

کاتینو۱ که تجربه ای تازه در کشف استعدادهای جوان و خلاق فیلمساز در باشگاه فیلم سوره بود به ایستگاه آخر رسیده است. دوره آموزش عملی فیلمسازی که از اواسط سال گذشته و با فراخوان عمومی آغاز شد و بعد از چند مرحله مصاحبه و بررسی تخصصی، با حضور ۲۵ هنرجو ادامه یافت.

حالا هم ۱۱ فیلمنامه به قلم بچه های کاتینو نوشته شده و در گروه هنری کات به تصویب رسیده که از میان آنها ۴ فیلم کوتاه به تولید رسیده است. سایر فیلمنامه ها هم تا انتهای سال جلوی دوربین خواهند رفت.

این اما نقطه پایان کاتینو نیست. این آغاز مسیر بچه های کاتینو۱ است؛ مسیری که قرار است به‌زودی در فصل دوم کاتینو و با حضور جوانان مستعد دیگری ادامه پیدا کند.