مسافر

نویسنده و کارگردان: سید محمدرضا خردمندان
تهیه کننده: محمدرضا شفاه

تیزر فرهنگی مسافر به نویسندگی و کارگردانی سید محمدرضا خردمندان است که در سال 1396 در باشگاه فیلم سوره تولید شده است.

مسافر داستان مردی است که مجبور است مادر خود را به خانه سالمندان بفرستد و پیشاپیش هزیه ده سال نگهداری از مادر خود را پرداخت می کند.

سایر عوامل این تیزر فرهنگی عبارتند از: نویسنده و کارگردان: سید محمدرضا خردمندان، بازیگران: نصرت شاه نظری، مجید جعفری، رضا ناصری، تدوین: سید محمدرضا خردمندان.