ساختن آدم‌ها از ساختن فیلم‌ها مهمتر است!

محمدباقر مفیدی کیا


سه شنبه 22 مهر 1399 ساعت 15:30

محمدباقر مفیدی‌کیا یکی از کارگردان‌های صاحب سبک این روزهای ایران در زمینه نماهنگ است. او که به خصوص با کارگردانی نماهنگ ایستاده ایم 1 یکی از تجربه های جدی اش در حوزه کارگردانی نماهنگ را تجربه کرد، به مرور هم با ساخت چند نماهنگ دیگر توانست به امضا و هویت خاص خود در حوزه ساخت نماهنگ دست پیدا کند که تعدادی از نماهنگ ها بارها از رسانه ملی پخش شده و تحسین برانگیز بوده اند. که نماهنگ ایستاده ایم 1 و 2، خانه پدری و قبله آخرالزمانی‌ها از جمله مهم ترین نماهنگ هایی است که مفیدی‌کیا کارگردانی کرده است.

او البته در زمینه فیلم های داستانی هم چند سالی است که به طور جدی مشغول به کار است و از فعالیت های او را می توان به نویسندگی و کارگردانی فیلم نیمه بلند لکه، عضو فیلمنامه نویسان پویانمایی سینمایی فیلشاه، تیزر کتاب دختر شینا، و مجموعه خرده روایت ها اشاره کرد.

ردیفعنوان پروژهسال تولیدسمت
1مجموعه تیزر خرده روایت ها1398نویسنده و کارگردان
2فیلم نیمه بلند لکه1391نویسنده و کارگردان
3پویانمایی سینمایی فیلشاه1397فیلمنامه نویس
4نماهنگ ایستاده ایم21395نویسنده و کارگردان
5و دیگر هیچ نبود1393نویسنده و کارگردان
6کتاب دختر شینا1396نویسنده و کارگردان
7نماهنگ ایستاده ایم 11392نویسنده و کارگردان
8نماهنگ خانه پدری1397نویسنده و کارگردان
9نماهنگ قبله آخرالزمانی ها1398نویسنده و کارگردان
10فیلم کوتاه ریسه نامه 1399نویسنده