فرصت ثبت نام در دومین دوره‌ی توانمند سازی فیلم نامه نویسی جوهره تمدید شد


سه شنبه 22 آذر 1401 ساعت 10:39

این طرح که به منظور شناسایی افراد مستعد در حوزه ی فیلم نامه نویسی کلید خورده است اولین دوره ی آن در سال گذشته با هدف رشد و پرورش فیلم نامه نویسان برگزار شد و دومین دوره‌ی آن نیز تا انتهای آذرماه تمدید شده است.

شرکت در این دوره محدودیت سنی ندارد و فیلم نامه نویسان باید حداقل یک طرح فیلم‌نامه به عنوان رزومه خود ارائه دهند.

متقاضیان حضور در این رویداد می توانند آثار و رزومه خود را (مشخصات فردی، شماره تماس، آدرس، تحصیلات، دوره های هنری گذرانده، مهارت های مرتبط و فیلم نامه های خود) را به نشانی ایمیل cutscenario@gmail.com ارسال نمایند و در عنوان ایمیل ذکر شود که «جهت ثبت نام در رویداد جوهره‌ی ۲» هست.