ساختن آدم‌ها از ساختن فیلم‌ها مهمتر است!

علیرضا برازنده


شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 16:23

علیرضا برازنده  متولد ۱۰ شهریور ۱۳۵۶ در تهران و دانش آموخته رشته فیلمبرداری در دانشگاه صداوسیما است. او به عنوان یکی از مدیران فیلم‌برداری سینمای ایران در این عرصه شناخته شده است و در سالهای اخیر در آثار مهمی چون آرایش غلیظ، هزارپا، دارکوب، ۵۰ کیلو آلبالو، پیلوت و… به عنوان مدیر فیلمبرداری حضور داشته است.

همکاری برازنده با باشگاه فیلم سوره در فیلم سینمایی بیست و یک روز بعد رقم خورده است.

رستاخیز (فیلمبردار)احمدرضا درویش1392
هفت دقیقه تا پاییز 1388
جیب‌بر خیابان جنوبی 1390
آرایش غلیظحیمد نعمت الله1392
ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه 1392
فصل فراموشی فریبا 1392
دوران عاشقی 1393
شیفت شب 1393
مبارک 1393
آااادت نمی‌کنیمابراهیم ابراهیمیان1394
هجوم 1395
بیست و یک روز بعدسید محمدرضد خردمندان1395
هزارپاابوالحسن داوودی1396
دارکوببهروز شعیبی1396
۵۰ کیلو آلبالو 1394
پیلوتابراهیم ابراهیمیان1397