ساختن آدم‌ها از ساختن فیلم‌ها مهمتر است!

رضا زهتابچیان

رضا زهتابچیان متولد 2 مرداد 1356 در تهران و فارغ التحصیل مهندسی سیستم های مدیریت از دانشگاه …… سوئد است.

رضا زهتابچیان متولد 2 مرداد 1356 در تهران و فارغ التحصیل مهندسی سیستم های مدیریت از دانشگاه …… سوئد است. رهتابچیان که بیشتر با کارگردانی فیلم سینمایی دیدن این فیلم جرم است شناخته می شود فعالیت های هنری خود را از سال 1374 با بازیگری تئاتر آغاز کرد. مدتی هم به طور مستمر در کلاس های مجتبی راعی شرکت کرد و بعد از آن نیز تمرکز خود را روی نویسندگی و کارگردانی گذاشت. که در کارنامه کاری‌اش نویسندگی و کارگردانی فیلم کوتاه مادر و خانه و هم‌چنین نویسندگی و کارگردانی فیلم سینمایی دیدن این فیلم جرم است به چشم می خورد.

زهتابچیان این روزها مشغول نگارش فیلمنامه سینمایی جدید خود است که نام موقت آن «همه می‌میرند» است.

اثرسمتسال
برنامه تلویزیونی مردم ایران، سلامنویسنده
برنامه تلویزیونی آفتاب شرقینویسنده
مستند رنگ خدانویسنده و گوینده
فیلم کوتاه مادرنویسنده و کارگردان1395
فیلم کوتاه خانهنویسنده و کارگردان1393
فیلم سینمایی دیدن این فیلم جرم استنویسنده و کارگردان1397