راهیابی فیلم کوتاه پرستار به جشنواره فیلم امارات


شنبه 15 آبان 1400 ساعت 06:54

فیلم کوتاه پرستار به کارگردانی حسین دارابی که در روز های ابتدایی شیوع ویروس کرونا ساخته شد در جشنواره خارجی کشور امارات نامزد بهترین فیلم کوتاه شده است.

این فیلم کوتاه که محصول باشگاه فیلم سوره است در سال 1399ساخته شده است و در جشنواره های داخلی از جمله جشنواره مهر سلامت برنده لوح سپاس جشنواره در بخش فیلمنامه شد.