راهیابی آثار باشگاه فیلم سوره به جشن تصویر سال


دوشنبه 09 اسفند 1400 ساعت 12:22

به گزارش دبیر خانه ی نوزدهمین جشن تصویر سال اسامی آثار راه یافته به جشنواره فیلم تصویر منتشر شد.

بر اساس این گزارش اسامی چند اثر از باشگاه فیلم سوره از جمله پرستار به کارگردانی حسین دارابی، کوچه به کارگردانی سعید کریمی، اتاق عقد به کارگردانی حسن حبیب زاده، به رنگ بی رنگ به کارگردانی ابوالفضل ساعی مهربانی، پیش از بهشت به کارگردانی احمد حیدریان، ریسه نامه به کارگردانی علی رحیمی، بعد از نیمه شب به کارگردانی محمد باقری، اژدها لازم میشود به کارگردانی سامان غنائمی نیز در بخش مسابقه حضور دارد.

گفتنی است فیلم کوتاه به رنگ بی رنگ به کارگردانی ابوالفضل ساعی به عنوان محصول اولین دوره ی کاتینو است.

اثار راه یافته به این جشنواره از ششم تا بیست و ششم اسفند ماه 1400 در خانه هنرمندان نمایش داده می شود و نتایج نهایی بعد از اکران مشخص خواهد شد.