دیدن این فیلم جرم است نیم میلیاردی شد


شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 05:26

با ادامه اکران فیلم سینمایی دیدن این فیلم جرم است در سینماهای تهران و سراسر کشور، در 20 روز اکران حدود 35هزار مخاطب به تماشای این فیلم در سینماها نشستند. گمان می رود روند صعودی و امیدوارکننده مخاطبان فیلم در روزهای آینده نیز ادامه یابد. این فیلم توانست در سه هفته ابتدایی اکران به فروش ۵۰۰ میلیون تومانی برسد که این رقم در شرایط کرونایی سینما یک موفقیت به‌شمار می‌رود.