تیزر فرهنگی پرچم مدرسه

نویسنده و کارگردان: سجاد معارفی

تیزر فرهنگی «پرچم مدرسه» به نویسندگی و کارگردانی سجاد معارفی است.

این تیزر فرهنگی مربوط به دانش آموزان یک کلاس است که وقتی همگی متوجه پارگی پرچم می‌شوند با همکاری هم و با استفاده از بندهای کفش خود آن پارگی را برطرف می‌کنند و دوباره به کلاس درس خود بر میگردند و در واقع نمی گذارند پرچم ایران به همان شکل باقی بماند.