با امضای تفاهم‌نامه، باشگاه فیلم سوره کتابهای سوره مهر را اقتباس سینمایی می‌کند


سه شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 07:57

به گزارش روابط عمومی باشگاه فیلم سوره، مؤسسه سوره مهر و باشگاه فیلم سوره برای اقتباس داستانی کتاب‌های این موسسه تفاهم نامه امضا کردند.
محمدجواد موحد مدیر باشگاه فیلم سوره و علی اکبر شیروانی مدیر مؤسسه سوره مهر برای اقتباس آثار داستانی چاپ شده در مؤسسه سوره مهر و تولید فیلمنامه و طرح های سینمایی یا سریال تلویزیونی بر اساس آنها توسط باشگاه فیلم سوره تفاهم نامه امضا کردند. طبق این تفاهم نامه مقرر شد در سال اول این همکاری مشترک، 10 اثر داستانی موسسه سوره مهر توسط باشگاه فیلم سوره اقتباس شده و به طرح‌های داستانی برای تولید فیلم سینمایی، سریال یا تله‌فیلم تبدیل شود.
بر همین اساس دو کتاب «زن آقا» و «دسته یک» نخستین کتاب هایی هستند که اقتباس آنها آغاز شده است. طرح سریال تلویزیونی بر اساس کتاب «زن آقا» توسط محدثه پیرهادی درحال نگارش است و طرح سریال تلویزیونی بر اساس «دسته یک» را نیز احمد حیدریان به رشته تحریر در می‌آورد.
گفتنی است کتاب زن آقا به قلم زهرا کاردانی کتاب درباره سبک زندگی خانواده های جامعه روحانیت است وکتاب دسته یک؛ بازروایی خاطرات شب عملیات به قلم اصغر کاظمی است که مورد تحسین رهبر انقلاب نیز واقع شده و به چاپ هفدهم رسیده است.