ساختن آدم‌ها از ساختن فیلم‌ها مهمتر است!

امیر پوروزیری

تهیه کننده و کارگردان

اگرچه امیر پوروزیری در سالهای اخیر به واسطه کارگردانی آثار تلویزیونی شناخته می شود ولی بخش مهمی از فعالیت های هنری او در باشگاه فیلم سوره رقم خورده است.

پوروزیری تجربه های جدی تهیه کنندگی نیز دارد و نماهنگ های ارغوان و رو به قبله از مهم ترین پروژه هایی است که او در باشگاه فیلم سوره تهیه کرده است.

پوروزیری سابقه ی مستند سازی در شبکه ی پرس تی وی دارد و همچنین کارگردانی سریال مینو در سال 97 نیز بر عهده ی وی بود

ردیفعنوان پروژهسال تولیدسمت
1افغانستان پس از اشغال1383تهیه کننده و کارگردان
2مستند داستانی بهشت منتظر می ماند1384تهیه کننده و کارگردان
3فیلم بلند داستانی نقص1384نویسنده و کارگردان
4مستند هزاران فرسنگ دورتر1388نویسنده
5مستند چرخش دور دایره1388تهیه کننده و کارگردان
6فیلم کوتاه روبه قبله1393نویسنده و کارگردان
7نماهنگ ارغوان1395تهیه کننده
8مستند داستانی در محاصره1395کارگردان
9سریال مینو1397کارگردان
جوایزنام اثر
جایزه بهترین فیلم بلند داستانی از جشنواره فیلمهای ورزشیفیلم بازگشت
جایزه بهترین فیلم بلند داستانی از جشنواره “فیکتس ایتالیا”فیلم بازگشت
جایزه بهترین فیلم داستانی و فیلم نامه از جشنواره عمارفیلم روبه قبله
جایزه یک عمر فعالیت در عرصه مستندسازیجشنواره سینما حقیقت