ساختن آدم‌ها از ساختن فیلم‌ها مهمتر است!

امیر ابیلی

نویسنده و مشاور مدیرعامل در فیلمنامه

امیر ابیلی که مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی متالوژی از دانشگاه علم و صنعت گرفته، به عنوان یکی از چهره های فعال هنری رسانه ای جریان انقلاب در سال های اخیر شناخته می شود. او در سال های اخیر فعالیت های مختلفی نظیر تولید محتوا و سردبیری نشریات مکتوب و برنامه های تلویزیونی و هم چنین مشاوره و نظارت بر فیلم های تلویزیونی را در کارنامه دارد که می توان به سردبیری ماهنامه سینمایی نزدیک و ویژه نامه نقد روز، دبیر تحریریه ماهنامه نقدسینما، سردبیر مسابقه برنده باش، طراح و سردبیر برنامه تلویزیونی کیوسک، مشاور برنامه تلویزیونی اتفاق، سردبیر برنامه تلویزیونی دوباره گوش کن، ناظر کیفی فیلم تلویزیونی به قید قرعه و همچنین نجلا اشاره کرد.

ابیلی ازسال 98 تااوایل سال 99 به عنوان مدیر فیلمنامه باشگاه فیلم سوره در این مجمموعه مشغول به فعالیت بود.

ردیفعنوان پروژهسمتسال تولید
1مسابقه تلویزیونی برنده باشسردبیر1397-1398
2برنامه تلویزیونی کیوسکطراح و سردبیر1397
3برنامه تلویزیونی سینما ملتسردبیر1394
4برنامه تلویزیونی دوباره گوش کنسردبیر1395
5برنامه تلویزیونی به اضافه مستندمشاور1397
6فیلم تلویزیونی به قید قرعهمشاور و ناظر کیفی1398
7ماهنامه سینمایی نزدیکسردبیر1396
8سایت خبری- تحلیلی سوره سینماسردبیر1394
9سایت خبری تحلیلی هفت راهعضو هیئت مؤسس و سردبیر1393
10ویژه نامه سینمایی نقد روزسردبیر1396
11ماهنامه سینمایی نقد سینمادبیر تحریریه1394
12پنجمین دوره جشنواره مردمی عمارداور1393