امید میرزایی


یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 08:17

امید میرزایی هم از دیگر ستاره هایی است که به واسطه همکاری با مجموعه باشگاه فیلم سوره توانست به فضای حرفه ای سینما راه پیدا کند و در این مسیر خود را اثبات کرده و خوش بدرخشد.

میرزایی که تجربه کارگردانی فیلم کوتاه کانتینر 401 را با باشگاه فیلم سوره دارد، به مرور وارد گروه تبلیغاتی سینماتوپیا شد و کارگردانی تیزرهای این گروه تبلیغاتی را به انجام رساند. اتفاق مهم کارنامه هنری میرزایی اما در سال 98 رقم خورد که توانست بابت کارگردانی تیزر فیلم سینمایی شاه‌کش سیمرغ بلورین بهترین تیزر سینمای ایران را از جشنواره سی و هشتم فیلم فجر دریافت کند.

اثرسال تولیدعنوان همکاری
بیست و یک روز بعد1394 ساخت تیزر
دیدن این فیلم جرم است1398 ساخت تیزر
شاه‌کش1398 ساخت تیزر
خروج1399 ساخت تیزر
کانتینر 4011395نویسنده و کارگردان