باشگاه فیلم سوره

تهران، خیابان سعدی شمالی، خیابان منوچهری، خیابان ارباب جمشید، کوچه لیقوان یکم، پلاک18

شماره تماس: 66726845 – 021

پست الکترونیک: sourehfilm@gmail.com info@sourefilm.com

کد پستی: 1145653571

نشانی شبکه های اجتماعی:

http://www.twitter.com/sourehfilm

http://www.instagram.com/sourhfilm

https://t.me/SourehFilm

http://www.aparat.com/sourehfilm

http://www.youtube.com/sourehfilm