آثار باشگاه فیلم سوره در هفته فیلم کوتاه شانگهای چین


دوشنبه 12 تیر 1402 ساعت 09:22

حضور 3 اثر از باشگاه فیلم سوره در هفته فیلم کوتاه شانگهای چین

فیلم های کوتاه «بعد از نیمه شب»،«پیش از بهشت» و «سوزن» از آثار باشگاه فیلم سوره در هفته فیلم کوتاه شانگهای چین به نمایش درآمدند.

این رویداد در اواخر خرداد ماه سال جاری برگزار گردید.